AKTUALIZOVÁNO: Rozpis náhradních termínů - Komisionální zkoušky pro nehodnocené žáky za 1. pololetí ve šk.r. 21/22

Kompletní jmenný rozpis je zveřejněn na vývěsce suplování ve škole.

Zjednodušený rozpis Komisionálních zkoušek pro hodnocení žáků za 1. pol. 20/21 naleznete zde.

Pro "doklasifikaci" je nezbytné splnění podmínek stanovených vyučujícími daných předmětů - odevzdané úlohy, protokoly, modely atd.
 

Všechny aktuality