Adaptační kurz pro 1. ročníky

Ve dnech 1.-3.9. se uskuteční adaptační kurz pro žáky prvních ročníků.

Sraz ve škole je naplánován na 1.9. v 8:00, více informací naleznete v příslušném dokumentu.