Adaptační aktivity pro 1. ročníky – den s TU a mentory (5. 9. 2023)

Druhý školní den se žáci 1. ročníků, na rozdíl od ostatních žáků, ještě dle rozvrhu neučili. Byly pro ně naplánovány adaptační aktivity, během kterých měli možnost se lépe poznat navzájem, ale také poznat své třídní učitele a v neposlední řadě i mentory z řad studentů 2. ročníků.

Na začátku dne se studentům přišli představit také výchovní poradci Mgr. Tomáš Rolínek a Ing. Dana Paurová a školní psycholožka Mgr. Zuzana Hořejšová. Tito pracovníci v jednotlivých třídách krátce představili činnost svou i činnost celého Školního poradenského pracoviště.

Část dne se ještě věnovala nutné administrativě a záležitostem spojeným s 1. ročníkem na nové škole, pak již v rámci potřeb a možností jednotlivých tříd následovaly samotné adaptační aktivity, které pro své žáky vybrali třídní učitelé, případně pracovníci Školního poradenského pracoviště. Na tyto aktivity následně v rámci adaptace na SŠ naváže výšlap 1. ročníků na Kleť, který se uskuteční koncem září a který bude završen slavnostním přijetím žáků do stavu studentského.

(Mgr. Pavlína Šustrová)

b86080a4975efbb8b4388143493c933319593e6f - Adaptační aktivity pro 1. ročníky – den s TU a mentory (5. 9. 2023)