9. ročník ZŠ – Aktualizované informace k webinářům na přípravu k přijímací zkoušce

Děkujeme za velký zájem o webináře, které pro vás připravujeme. Máme za sebou první týden, tedy dvě online setkání s více jak 70 přihlášenými zájemci.

Pro nadcházející týdny jsme připravili následující:

  1. Vždy 1 den před webinářem přijde od příslušného vyučujícího v cca 15:30 h všem, kteří se do této doby přihlásili, pozvánka s odkazem na webinář;
  2. pokud se někdo přihlásí později než v dobu uvedenou v bodě 1, může se už zúčastnit až webináře dalšího;
  3. v uvedeném čase kontrolujte prosím veškerou poštu – i tu nevyžádanou, je možné, že se pozvánka zatoulá právě tam;
  4. na webinář se prosím připojujte v časovém předstihu, nejlépe 10-15 minut předem;
  5. na celý cyklus webinářů se přihlašujete pouze jednou – stačí tedy dotazník jednou vyplnit a pozvánky už vám budou chodit na všechny následující webináře automaticky;
  6. konkrétní termíny a témata obou předmětů najdete v následující tabulce (1. list = ČJL, 2. list = MAT). Uvedené informace se mohou operativně měnit dle potřeb vyučujících či přihlášených.

Tabulka s termíny a tématy webinářů:

https://spssecbcz-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/sustrova_spssecb_cz/ESoCz6ndlI9KhilT0n1HZIwBA_4BRGu88a-X_vwFDshqkA?e=CcX9ol