7. a 8.9. 2022: Testování úrovně znalostí angličtiny v Britském centru

Ve dnech 7. a 8.9.2022 proběhlo v Britském centru Jihočeské univerzity (BC JU) testování úrovně znalostí angličtiny u žáků prvních ročníků naší školy. Hlavním přínosem celé akce je zjistit počáteční znalostní úroveň žáků, aby výuka reflektovala reálné potřeby žáků.

Zároveň tím škola podpořila moderní trend v provázanosti učiva a přípravy na standardizované celosvětově uznávané "Cambridge Exams", které naše škola od úrovně B2 akceptuje jako náhradu profilové maturitní zkoušky z AJ.

Poděkování patří zejména ředitelce centra paní Šamalíkové a zaměstnankyním BC JU, které testování zajišťovaly a vyšly požadavkům naší školy maximálně vstříc. Celá akce navazuje na již započatou spolupráci školy a Britského centra JU z loňského roku, kdy nám BC JU poskytlo bezplatně lektory pro přípravu na jazykové zkoušky.

7e8b2650c2071f5eead4afd5410fdf9112be92e3 - 7. a 8.9. 2022: Testování úrovně znalostí angličtiny v Britském centru59a41b48eb248646b11c689cfe94299d5f318019 - 7. a 8.9. 2022: Testování úrovně znalostí angličtiny v Britském centru