3EA na rozvodně Kočín

Dne 22. 11. 2019 se uskutečnila v rámci předmětu Elektrická zařízení exkurze třídy 3. EA na rozvodnu Kočín nedaleko JETE.

Rozvodna 420 kV Kočín představuje významný uzel přenosové soustavy ČR, který zajišťuje spolehlivé vyvedení výkonu z jaderné elektrárny Temelín do sítě 400 kV. 

c402eb2d6cc1a4b52532e6f1bb2e50127fbac389 - 3EA na rozvodně Kočín

Studenti se zde seznámili s funkcí a významem monopolního provozovatele a regulátora naší energetické sítě nejvyššího napětí – firmy ČEPS a.s. Následně byli obeznámeni se způsobem zajištění nepřerušitelnosti napájení v podobě rozdělení napájecích okruhů dle významu a prohlédli si rozvodnu vlastní spotřeby a velín.

Obohacující byla komunikace s dispečery, kteří vysvětlili, v čem spočívá jejich odpovědná práce. Dále se mluvilo např. o základech manipulace na rozvodně. Zde studenti prokázali své nabyté teoretické vědomosti, neboť byli dispečery přezkoušeni ze znalostí týkajících se elektrických zařízení, jakými jsou například vypínače, odpojovače, Petrsenova tlumivka nebo měřící transformátory proudu a napětí. Studenti se nenechali vyvést z míry chytákem, když se jich pracovníci zeptali, zda může být v rozvodně i reaktor – zde bylo správně se smíchem rozpoznáno, že se jedná o obrovskou cívku. Na závěr se studenti mohli při obchůzce kolem rozvodny sluchem přesvědčit o velikosti přenášeného výkonu a pokochat se na vlastní oči majestátností rozvodny na napěťové hladině 400kV.

Ing. Zdeněk Vyhnal