26. konference ČK CIRED (14.–15. listopadu 2023)

Ve dnech 14. a 15. 11. 2023 se na Výstavišti v Českých Budějovicích konala 26. konference ČK CIRED pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a Energetického regulačního úřadu.

CIRED (Congres International des Reseaux Electriques de Distribution/International Conference on Electricity Distribution) je mezinárodní asociace založená za účelem zprostředkování výměny nejnovějších poznatků výzkumu, znalostí a zkušeností v oblasti elektrických distribučních sítí. Na programu konference byl cyklus přednášek pořádaných ve dvou přednáškových sálech. Konference byla rovněž spojena s výstavou firem podnikajících v energetice (celkem bylo přítomno 33 vystavovatelů). Na pozvání distribuční společnosti EG.D, a. s., se obou dnů konference zúčastnilo 5 vybraných žáků ze třídy 4.EB, následně společnost  EnerGoConsult  ČB, s. r. o., zajistila vstup pro všechny žáky 4.EB (obor elektroenergetika a elektrické stroje) na druhý den konference (tj. 15. 11. 2023). Žáci si vyslechli velmi přínosné a aktuální přednášky o tématech z oblasti elektroenergetiky a rozvodných sítí a prošli si stánky vystavovatelů. Přednášky i výstava byly velmi vhodným doplněním výuky (především v předmětu elektroenergetika).

Děkujeme EG.D, a. s., a EnerGoConsult  ČB, s. r. o., za pozvání!

(Ing. Jiří Vastl)

cired 1 5 edited 1 - 26. konference ČK CIRED (14.–15. listopadu 2023)
cired 2 4 edited - 26. konference ČK CIRED (14.–15. listopadu 2023)