26. 6. 2023: Preventivní přednášky Policie ČR – Kyberkriminalita a Trestní odpovědnost

Dne 26. 6. 2023 se na SPŠ SE v rámci primární prevence uskutečnily pod vedením por. Bc. Milana Bajcury dvě přednášky. První byla určena pro 2. ročníky a týkala se kyberkriminality, kyberšikany a dalších jevů, druhá přednáška byla zaměřena na trestní odpovědnost a zúčastnili se jí žáci 3. ročníků.

Na první přednášce byly mj. řešeny i kyberútoky a možnosti, jak se zachovat při kyberšikaně, také kybergrooming i nebezpečí emocí v online světě. Na druhé přednášce jsme se dozvěděli např. o rozdílech mezi trestnými činy a přestupky, o rejstříku trestů, trestní odpovědnosti a mnohém dalším. Na obou přednáškách zaznělo mnoho zajímavých informací z aktuálního dění kolem nás. S Policií ČR budeme spolupracovat i nadále.

24e6bddda77fb5e1aecbc587cb7ae19f959df668 - 26. 6. 2023: Preventivní přednášky Policie ČR – Kyberkriminalita a Trestní odpovědnost