2. kolo přijímacího řízení

S ohledem na výsledky přijímacího řízení a kapacitu oborů informujeme zájemce o studium na naší škole, že bude vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení do oboru 23-41-M/01 Strojírenství.

Odhadujeme, že bude možné přijmout 10 uchazečů, přesnější počet bude znám po ukončení odevzdávání zápisových lístků.

Přesné informace a kritéria budou zveřejněny na webu školy nejdéle v pátek 10. 5.

V oboru Elektrotechnika (26-41-M/01) druhé kolo vyhlášeno nebude.