15. 5. 2024 – Prezentace ročníkových prací 2. a 3. ročníků

Dne 15. 5. 2024 škola pořádala prezentaci ročníkových prací 2. a 3. ročníků, jež se konala za účasti zástupců několika firem a pana ředitele. Celkem prezentovalo své práce 18 studentů a studentek ve 4 kategoriích, v každé kategorii byli vyhlášeni vítězové. Dva studenti obdrželi také Cenu ředitele školy.

Ve středu 15. 5. 2024 od 12:00 h do 15:00 h se sešlo 18 studentů a studentek SPŠ SE k prezentaci svých vlastních výtvorů a výstupů v rámci praktického projektu – Ročníkové práce. Prezentace byly rozděleny do 4 kategorií – 2. ročník strojírenství, 2. ročník elektrotechnika, 3. ročník elektrotechnika, ve 4. kategorii – 3. ročník strojírenství – byly představeny školní projekty na převodovku. Porotu tvořili všichni zástupci firem a ředitel školy.

Studenti vždy představili svou práci v prezentaci, kde se mj. zaměřili na výběr tématu, vlastní zpracování, možnosti vylepšení, ale také na problémy, s nimiž se při vypracovávání setkali. Poté zástupci firem či pan ředitel položili prezentujícím několik otázek. Po ukončení prezentací jedné kategorie každý porotce napsal své preferenční pořadí. Sečtením hlasovacích lístků bylo vytvořeno velice objektivní pořadí vítězů.

Zástupci firem na konci akce vyzdvihli přínos ročníkových prací – je velice zajímavé vidět potencionální zaměstnance a jejich velký zájem o obor. Vysoce se cenila dovednost prezentování před publikem.

Děkujeme za účast zástupcům firmy: Bosch s.r.o., ČEZ a.s., ENGEL strojírenská spol. s r.o., Fronius s.r.o., Loxone s.r.o, MOTOR JIKOV Group a.s., Photomate s.r.o., T-Power s.r.o., Veskom, spol. s r.o., Keytec České Budějovice, s.r.o.

Výsledky (1. – 3. místo):

Kategorie 2. ročník – strojírenství: Matěj Procházka, Matyáš Novák, Matěj Hajduch.

Kategorie 2. ročník – elektrotechnika: Lukáš Brunclík, Vojtěch Šišpela, Jakub Štifter.

Kategorie 3. ročník – elektrotechnika: Denis Majrich, Radim Barták, Filip Farka.

Kategorie 3. ročník – strojírenství: Quang Son Bui.

Cena ředitele školy: Matyáš Novák, Vojtěch Šišpela.

rornikove prace - 15. 5. 2024 – Prezentace ročníkových prací 2. a 3. ročníků