13. a 14. 4. 2023: Hrou proti HIV/AIDS – Preventivní akce pro 1. ročníky

Ve dnech 13. a 14. 4. se třídy 1.S, 1.ER a 1.EE účastnily projektu „Hrou pro HIV/AIDS“, který se konal v českobudějovické Krajské hygienické stanici. Třídám byly formou hry představeny prvky prevence HIV/AIDS. Interaktivní hra byla zaměřená také na prevenci nechtěných těhotenství a sexuálně přenosných infekcí.

Žáci rozdělení do pěti skupin obcházeli jednotlivá stanoviště, na každém stanovišti jim moderátoři ohodnotili výkon dle jejich znalostí, postojů a aktivity. Po 90 minutách došli žáci k cíli a vyhodnotil se nejlepší tým. Žáci hodnotili akci velmi pozitivně, šlo o velmi zábavnou formu výuky s mnoha novými informacemi.

Petr Kučera, 1.EE: „Odpoledne dne 14. 4. jsme navštívili Krajskou hygienickou stanici v Českých Budějovicích. Tam nás seznámili se způsoby, jak se chránit a předcházet riziku nákazy HIV/AIDS. Většina informací pro nás byla nová a neměli jsme o nich předtím ani tušení, ale teď už víme, jak se zachovat a jak případně postupovat při podezření na možnost nákazy. Čekalo nás tam 5 stanovišť. V prvním jsme byli obeznámeni se způsoby ochrany, v druhém nám bylo řečeno o přenosu viru a o možnostech nákazy. Ve třetím nám byly kladeny otázky, plus jsme viděli, jak správně nasadit prezervativ, což jsme si pak také všichni zkusili. Ve čtvrtém jsme si vymysleli postavu, která je virem nakažena, a všímali jsme si, jak to pro tu osobu musí být psychicky náročné. V pátém a posledním stanovišti jsme pomocí pantomimy předváděli situace nebo věci, které jsme si vylosovali, to bylo velice komické a hodně jsme se nasmáli. Na konci následovalo společné foto a byly nám rozdány dárky. Já osobně exkurzi hodnotím jako velice účelnou a zároveň zábavnou.“