11. 6. 2022 – Dlouhodobá stáž 2 studentů v Mariboru

V rámci Erasmu Mobility+, projektu podpořeného EU, absolvují v období 11. 6.–13. 9. 2022 dva naši studenti David Svoboda a Dušan Bříza tříměsíční studijní a pracovní stáž ve firmách ve slovinském Mariboru.

Mohou si tak ověřit své teoretické znalosti, které získali studiem na naší škole, v prostředí reálných firem, a navíc v cizojazyčném prostředí. Vzhledem k tomu, že s našimi studenty pracují vedoucí, kteří mluví anglicky, mohou naši studenti trénovat i angličtinu. A určitě se naučí i řadu slovinských frází. Pracovní dny v týdnu jsou věnovány praxi a volné dny jsou ve znamení historických a kulturních památek a volnočasových aktivit.

Pracovní stáž bude potvrzena v pracovním Europassu jednotlivých studentů, kteří si ji tak budou moci připsat i do svého profesního životopisu. Díky tomu, že se vedení školy podařilo na tuto stáž získat prostřednictvím programu Erasmus Mobility+ finanční prostředky, mají studenti celý pobyt uhrazen, a to včetně kapesného.

bd5c7173bdee5e82ef1abcbb6f8210b65892a89e - 11. 6. 2022 - Dlouhodobá stáž 2 studentů v Mariboruee0513383c297c6e9d00801f518505f854165b2a - 11. 6. 2022 - Dlouhodobá stáž 2 studentů v Mariboru