Volnočasové aktivity

Volnočasové aktivity na SPŠSE

Chceme našim žákům umožnit rozvoj jejich znalostí, dovedností a zkušeností. Toho lze docílit jak výukou, tak i volnočasovými aktivitami.

Volnočasové aktivity na SPŠSE jsou zaměřeny na ty žáky, kteří se chtějí dále rozvíjet, získat užší a hlubší odbornost, nebo jen mají zájem o určité téma.

Aktuální témata jsou sestavena na základě jednání s našimi vyučujícími, firmami a jednotlivci. Nebráníme se nabídce jakéhokoliv dalšího tématu.

Kroužky, které vedou externí odborníci, jsou placené, konkrétní cena závisí na počtu přihlášených. Chtěli bychom pro ty, kteří kroužek úspěšně dokončí, získat příspěvek od partnerských firem. Protože zejména firmy potřebují schopné, zodpovědné a odborně vzdělané zaměstnance a díky podpoře našich žáků mohou s vybranými navázat užší spolupráci. Cena kroužků je dána jen náklady na lektora, případně náklady na spotřební materiál.

Aktuálně nabízené kroužky:

 • Audio kroužek – lektorem je odborník, zabývající se stavbou zesilovačů (https://www.hdramplification.com/). Témata kroužku (konkrétnější popis zde):
  • klasické kytarové overdrivy, fuzzy a jiná zkreslovadla - stavba a tuning,
  • od Fender Bassmanu přes JCM800 po moderní hi-gainy - historické okénko,
  • domácí soundsystém dle vlastních představ a možností - hi-fi okénko,
  • návrh a vývoj reproboxů a reprosoustav,
  • LTSPICE v praxi audiovývojáře,
  • audio obvody v CADSOFT EAGLE.
 • Kroužek analogové i digitální fotografie – lektorem je profesionální fotograf ČTK. Obsah kroužku:
  • pořízení fotografií a vyvolávání černobílých filmů klasickým „mokrým“ procesem,
  • fotografování na analogové zrcadlovky,
  • vyvolání černobílých filmů,
  • vyvolání černobílých fotografií v temné komoře,
  • skenování negativů,
  • editace a základní úprava elektronických fotografií,
  • základní úpravy fotografií ve Photoshopu, nebo pomocí aplikací v telefonu, příprava pro publikování například na Facebooku nebo Instagramu.
 • Kroužek programování Android či webových aplikací – lektorem je profesionální programátor, zabývající se vývojem Android a webových aplikací.
 • Kroužek Arduina/ESP8266 – lektorem je profesionální programátor s koníčkem programování mikrokontrolérů.
 • Kroužek moderních elektroinstalací – kroužek připravený ve spolupráci se společností Loxone. Pro zájemce o chytrou domácnost, její instalaci a programování. Místo konání – areál společnosti Loxone.

Zaměstnanci školy zajišťují tyto kroužky:

 • Kroužek německého jazyka (vede Mgr. Ducháčková)
  • Žáci se v jedné dvouhodinové lekci týdně učí podle moderní učebnice vypracované rodilými mluvčími pro úroveň A1. Naše učebnice má samostatný pracovní sešit a je vybavena spoustou nahrávek a aktuálních fotografií ze života v německy mluvících zemích.V minulosti už proběhlo mnoho ročníků kroužku a nyní máme nastartovaný opět první ročník. Žáci se učí mluvit o sobě, své rodině, koníčcích, o jídle, bydlení, oblékání, škole/praxi, prázdninách a cestování, také o přírodě i zvířatech kolem nás, a v omezené míře i o strojích.  Probíráme, jak vyjadřovat čas (hodiny, přítomnost, minulost, budoucnost plus pár frází v podmiňovacím způsobu). Absolventi kroužku se umí představit, rozloučit, požádat o jídlo a pití v restauraci, koupit si něco v obchodě, zformulovat či přijmout/odmítnout pozvání, zeptat se na cestu. Naučí se vést krátký telefonický hovor, porozumět jednoduchým inzerátům, popsat dům/byt/ svůj pokoj a budovy či instituce ve městě. Nevynecháváme ani dovednost psaní – žáci umějí napsat popis (obrázku, pokoje), vzkaz, vánoční a novoroční přání. Naučí se napsat krátký email či vyplnit jednoduchý dotazník.
 • Kroužek italského jazyka (vede Mgr. Ducháčková)
  • Žáci se v jedné dvouhodinové lekci týdně učí podle moderní učebnice vypracované rodilými mluvčími pro úroveň A1 /A2. Naše učebnice má integrovaný pracovní sešit a je vybavena spoustou nahrávek a aktuálních fotografií ze života v Itálii a informacemi o praktickém životě v této zemi. Během prvního tříletého cyklu se zatím žáci naučili mluvit o sobě (dětství, současnost, plány do budoucna), své rodině, koníčcích, o jídle, bydlení, oblékání, škole/praxi, prázdninách a cestování, také o přírodě i zvířatech kolem nás, a v omezené míře i o strojích.  Probíráme, jak vyjadřovat čas (hodiny, přítomnost, minulost, budoucnost plus pár frází v podmiňovacím způsobu). Absolventi kroužku se umí představit, rozloučit, vést krátký telefonický hovor, požádat o jídlo a pití v restauraci, koupit si něco v obchodě, zformulovat či přijmout/odmítnout pozvání, zeptat se na cestu nebo porozumět jednoduchým inzerátům. Dále pak umějí i popsat dům/byt/ svůj pokoj a budovy či instituce ve městě. Nevynecháváme ani dovednost psaní – žáci umějí napsat popis (obrázku, pokoje), vzkaz, vánoční a novoroční přání, krátký email či vyplnit jednoduchý dotazník. Velmi oblíbená disciplína je poslech a rozbor italských písní.
 • Kroužek španělského jazyka (vede Mgr. Kováříková)
 • Kroužek francouzského jazyka (vede Mgr. Šustrová)
 • Kroužek psaní všemi deseti (vede Mgr. Šustrová)
 • Doučování z anglického jazyka (vede Mgr. Ohnsorg)
 • Filmový klub (vede PaedDr. Šinknerová)
 • Kroužek robotiky (od ledna 2019, vede Ing. Tůma)
  • Sestavování robota
  • Koncept BBC:Microbit, logika programu a programování
  • Jazyk k programování robota, první programové sekvence
  • IOT
 • Sportovní kroužek  (vedou PaedDr. Milan Vacík a Mgr. Tomáš Bican)
  • sportovní tréninky a příprava na okresní a krajské soutěže v kopané, ve volejbalu a ve florbalu
  •  fitness cvičení a sportovní kulturistika – odborné rady, tréninkové plány
  • celoroční příprava na získání kvalifikace instruktora fitness, lyžování a snowboardingu
 • Šachový kroužek (Mgr. Duda)
 • Kroužek psychologie (Mgr. Vlková)
 • Anglický jazyk pro pokročilé (Mgr. Pelikánová)

Ve spolupráci s partnery školy pracujeme na otevření dalších kroužků. Smyslem těchto kroužků umožnit našim žákům kontakt s praxí, získání nadstandardních znalostí a dovedností a firmám přípravu budoucích zaměstnanců. Kroužky budou vedeny odborníky z partnerských firem.

V jednání jsou:

 • Programování v jazyce Java
 • Elektropneumatika
 • Konstruování pomocí počítače
 • 3D tisk
 • Projekce sítí

 

Kalendář akcí Loading...