O škole

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Historie školy 

Dnešní Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická v Dukelské ulici byla původně založena v roce 1913 vedením českobudějovické radnice jako německá odborná škola kovorobná. Měla vzdělávat žáky z oblasti jižních Čech a části Horního Rakouska. Po vzniku ČSR přichází i zásadní změny v odborném školství (ve struktuře i zaměření, německé školy zanikají, nebo se slučují).

Budovu školy odkupuje čs. stát a od roku 1923 do počátku 2. světové války měla škola české a německé oddělení pod společnou správou. Byl zde nově zaveden obor strojírenství. Za války byla část české výuky přesunuta do Písku a na dnešní stavební průmyslovku v Resslově ulici. V dnešní Dukelské 13 zůstala pouze německá Staatsgewerkeschule. Po roce 1945 bylo obnoveno vyučování již pouze české mistrovské školy strojnické (dvouroční) a postupným vývojem odborného školství v Československu dospěla škola do dnešní podoby.

Za výrazný lze prohlásit rok 1951, kdy byly otevřeny první dvě nové třídy vyšší průmyslové školy strojnické. Od roku 1953 také třídy oboru elektrotechnického. Začalo tedy studium čtyřleté, ukončené maturitou. Pro velký zájem probíhala v letech 1956 – 1958 za plného provozu přístavba školy – přibyla tělocvična, posluchárna, kabinety, učebny a rozšířil se i prostor dílen.

V současnosti se vyučují v různých variantách 2 stěžejní obory: strojírenství a elektrotechnika. Vše je studium maturitní pro 500 žáků.

Oficiální informace

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

Dukelská 260/13, 371 45 České Budějovice

Úřední hodiny: Po, st, pá   8-11 hod, v době hlavních prázdnin út, čt 9-12 hod

  • IČ: 60075970
  • IZO: 060075970
  • RED IZO: 600008207
  • tel.: 386794111
  • fax.: 387312480 
  • url: www.spssecb.cz 
  • email podatelny: skola@spssecb.cz
  • zřizovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ 70890650
  • ID datové schránky: 88yr7yh

Pozn.: Škola též přijímá datové dokumenty ve standartních formátech (*.pdf, *.docx, *.xlsx) na běžně používaných nosičích (CD, DVD, USB flash disk). V případě pochybností o vhodnosti použití formátů datových dokumentů a technických parametrů nosičů dat kontaktujte sekretariát školy.

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo informacích:

Při zjištění výskytu chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, nebude tato datová zpráva dále zpracovávána.

Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v elektronické podobě:

Při doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu, kdy se nepodaří ve spolupráci s odesílatelem tuto vadu odstranit, nebude tento dokument dále zpracováván.

Kde nás najdete

Kalendář akcí Loading...

Úřední hodiny po dobu hlavních prázdnin: PO - ČT 9:00 - 12:00