Pro studenty

Nabídka

Rozvrhy | Suplování | Známky | Jídelníček | Vysoké školy | TV a sport


I naši studenti „čtou a píší noviny“

„Studenti čtou a píší noviny“ je projekt Mladé fronty DNES, který funguje již od roku 2007. Hlavním úkolem je naučit studenty pracovat s novinami jako se zdrojem informací a prostorem pro konfrontaci vlastních názorů. ...

 | 1 |