Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

SPŠ SE

Dnešní Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická byla původně založena v roce 1913 vedením českobudějovické radnice jako německá odborná škola kovorobná, určená pro vzdělávání žáků z oblasti Jižních Čech a části Horního Rakouska. Po vzniku ČSR ji v roce 1918 koupil čs. stát a od roku 1923 do počátku 2. světové války měla škola české a německé oddělení pod společnou správou. Za války byla česká větev přesunuta do Písku a na dnešní stavební průmyslovku v Resslově ulici. V dnešní Dukelské 13 zůstala pouze německá Staatsgewerkeschule. Po roce 1945 bylo obnoveno vyučování již pouze české mistrovské školy strojnické a postupným vývojem odborného školství v Československu dospěla škola do dnešní podoby. V součastnosti vyučuje v různých variantách 2 stěžejní obory: strojírenství a elektrotechniku. Vše je studium maturitní pro 500 žáků.

url: www.spssecb.cz 
email: skola@spssecb.cz
Zřizovatel: Jihočeský kraj, U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ 70890650

Název školy:

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

Dukelská 260/13, 371 45 České Budějovice

Úřední hodiny podatelny: Po, st, pá   8-11 hod.

 • IČ: 60075970
 • IZO: 060075970
 • RED IZO: 600008207
 • tel.: 386794111
 • fax.: 387312480 
 • url: www.spssecb.cz 
 • email podatelny: skola@spssecb.cz
 • zřizovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ 70890650
 • ID datové schránky: 88yr7yh

Pozn.: Škola též přijímá datové dokumenty ve standartních formátech (*.pdf, *.docx, *.xlsx) na běžně používaných nosičích (CD, DVD, USB flash disk). V případě pochybností o vhodnosti použití formátů datových dokumentů a technických parametrů nosičů dat kontaktujte sekretariát školy.

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo informacích:

Při zjištění výskytu chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, nebude tato datová zpráva dále zpracovávána.

Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v elektronické podobě:

Při doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem tuto vadu odstranit, nebude tento dokument dále zpracováván.

Mapa:

Legenda:

 • N - Náměstí Přemysla Otakara II.
 • S - Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Mapa

 | 1 |