Výsledky soutěže Matematický klokan

Výsledky soutěže Matematický klokan v kategorii Student a v kategorii Junior. Zajímá-li vás více, podívejte se zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Matematick%C3%BD_klokan

Výsledky přijímacího řízení konaného ve dnech 12. a 16. 4. 2018

Výsledky přijímacího řízení konaného ve dnech 12. a 16. 4. 2018. ElektrotechnikaStrojírenství.

Formulář pro hodnocení povinné praxe

Formulář pro hodnocení povinné praxe lze získat zde.

Soutěž Rhode & Schwarz Challenge

Soutěž probíhala 14.2.2018 v areálu vimperské továrny firmy Rhode & Schwarz. Družstvo naší školy ve složení David Vagner, Vít Kodat, Jan Šedivý, František Beránek a Pavel Jirkovský se umístilo na prvním místě a 20.3.2018 jsme převzali odměnu 10 000 Kč, kterou jsme si rozdělili. Navíc firma darovala naší škole svou stavebnici pro výukové účely.
František Beránek

000_DSC_0543.JPG.pcr001_DSC_0591.JPG.pcr

Třídní schůzky

V pondělí 23. 4. 2018 od 16.00 hod. se konají třídní schůzky všech ročníků. Žádáme rodiče, aby se dostavili.

Ředitelské volno

S ohledem na velký počet dojíždějících žáků a z provozně technických důvodů vyhlašuje ředitel školy na pondělí 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018 ředitelské volno.

Sdělení ministerstva školství k jednotné přijímací zkoušce

Celé znění naleznete zde.

 

SDĚLENÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, KTERÝM SE URČUJE
ČASOVÝ ROZVRH KONÁNÍ PÍSEMNÝCH TESTŮ (ZKUŠEBNÍ SCHÉMA) JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKY V RÁMCI 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU OBORŮ VZDĚLÁNÍ
S MATURITNÍ ZKOUŠKOU VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018
Praha 12. ledna 2018
č. j.: MSMT-1065/2018-1
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje časový rozvrh konání písemných testů
1. a 2. termínu jednotné zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů středního vzdělání
s maturitní zkouškou kategorie stupně dosaženého vzdělání M, K a L podle § 60 odst. 5 a § 62 odst. 4
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, k termínům stanoveným ve Sdělení Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání jednotné zkoušky ve školním roce
2017/2018 (č. j. MSMT-22351/2017-1 ze dne 29. srpna 2017). Časový rozvrh konání písemných testů
jednotné zkoušky je uveden v příloze k tomuto sdělení.
Zkušební schéma je pro 1. a 2. řádný termín stanoveno odlišně jednak pro nižší stupeň šestiletého
a osmiletého gymnázia (dále jen „víceletá gymnázia“), jednak pro ostatní obory vzdělání s maturitní
zkouškou včetně oborů nástavbového studia (dále jen „čtyřleté obory vzdělání“), a to pro všechny
formy vzdělávání. V 1. i 2. náhradním termínu je zkušební schéma stanoveno pro všechny obory
vzdělání shodně, a to pro všechny formy vzdělávání.
Údaje ve zkušebním schématu jsou uvedeny v příloze zvlášť pro uchazeče bez navýšení času pro konání
zkoušky a zvlášť pro uchazeče s doporučením navýšení času pro konání zkoušky o 25 %, 50 %, 75 %
nebo 100 %. O navýšení časového limitu na vykonání zkoušky, případně o úpravě dalších podmínek
jednotné zkoušky, rozhoduje ředitel školy na základě platného doporučení školského poradenského
zařízení, zejména v souladu s § 13 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Mgr. Václav Pícl v. r.
náměstek pro řízení sekce vzdělávání

 

Přijímací zkoušky nanečisto

Přijímací zkoušky nanečisto z matematiky a českého jazyka jsou stanoveny na středu 21. 2. 2018. Podrobnosti zde.

Praxe studentů v roce 2018

Termíny konání odborných praxí jednotlivých tříd jsou uvedeny zde.

Blackout 2017 - dotazník

Ředitel školy žádá rodiče a studenty o vyplnění dotazníku. Informace a odkaz najdete v tomto dokumentu.

Třídní schůzky

V pondělí 27. 11. 2017 od 16.00 hod. se konají třídní schůzky všech ročníků. Žádáme rodiče, aby se dostavili.

Návštěva centra italského automobilového průmyslu

Ve dnech 9. - 13. října 2017 navštívili zájemci z řad žáků tříd 3SA a 3SB centrum italského automobilového průmyslu. Celý článek čtěte zde.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří: 6. 12. 2017 - zahájení prohlídky v 16:00 hodin. 13. 1. 2018 sobota - zahájení prohlídky v 9:00 hodin. V uvedené dny bude pouze jedna prohlídka. Dostavte se prosím v čase zahájení prohlídek.

Týden vědy na FJFI 2017

Více zde.

 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |