Den otevřených dveří

Den otevřených dveří: 28. 11. 2018 středa - zahájení prohlídky v 16:00 hodin. 12. 1. 2019 sobota - zahájení prohlídky v 9:00 hodin. V uvedené dny bude pouze jedna prohlídka. Dostavte se prosím v čase zahájení prohlídek.

Třídní schůzky pro rodiče 1. ročníků

Ve středu 26. 9. 2018 od 16:00 hodin se konají třídní schůzky pro 1. ročníky. Účast rodičů je nutná, protože jeden z bodů schůzky je předání přístupových kódů k systému Bakaláři. Systém Bakaláři umožňuje rodičům a žákům sledovat prospěch studentů.

Burza učebnic

V úterý 4. 9. 2018 šestou vyučovací hodinu se koná v tělocvičně školy burza učebnic.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Informace a souhlas se zpracováním osobních údajů. V souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů žádáme zletilé žáky školy nebo zákonné zástupce o vyplnění, podepsání a odevzdání přiloženého souboru. Jedná se o výčet zpracovávaných údajů a účely jejich zpracovávání. Děkujeme za spolupráci. Termín odevzdání: 10. září 2018.

Školení nových trendů v senzorové technice

Šest učitelů naší školy se zúčastnilo třídenního školení nových trendů v senzorové technice, které se uskutečnilo v areálu firmy Festo v Praze. Celý text zde.

Školní rok 2018/2019

Začátek školního roku 2018/2019 je v pondělí 3. září 2018 v 8.00 hodin. Seznamy žáků 1. ročníků budou vyvěšeny ve vestibulu školy.

Rozpis komisionálních zkoušek na srpen 2018

Rozpis a termíny zkoušek naleznete zde..

Náhradní a opravné maturitní zkoušky – podzim 2018

Termíny maturitních zkoušek podzim 2018 jsou uvedeny zde.

Seznam učebnic doporučených pro školní rok 2018/19

Seznam učebnic zde.

Exkurze do JE Temelín

Více o exkurzi třídy 3EB do jaderné elektrárny v Temelíně  si můžete přečíst zde.

Pilotní šetření PISA 2018 Školní zpráva

Školní zpráva s výsledky pilotního šetření České školní inspekce PISA 2018 je k dispozici zde.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 jsou zde.

Ředitel SPŠ SE vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení (PŘ)

Ředitel SPŠ SE vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení (PŘ) pro přijímání žáků na SPŠ strojní a elektrotechnickou České Budějovice, Dukelská 13, pro školní rok 2018/19. Více informací naleznete zde.

Ocenění našich absolventů

Západočeská univerzita v Plzni ocenila naše absolventy Bc. Antonína Balláka, Bc. Lukáše Čížka a Bc. Jiřího Vlčka za výborné studijní výsledky. Za naší školu všem blahopřejeme. Originál ocenění zde.

 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |