Aktuality

Výuka od 17. května

V týdnu od 17. května i nadále pokračuje prezenční výuka s důrazem na praktickou výuku a distanční výuka s důrazem na vš...

Komisionální zkoušky pro 4. ročníky

Žákům, kteří budou za 2. pololetí neklasifikováni, či budou klasifikováni nedostatečně, budou vypsány komisionální/oprav...

Vysvědčení pro žáky 4. ročníků

Vysvědčení bude žákům 4. ročníků předáno v pátek 21. května.

Testování žáků 4. ročníků před didaktickými testy a před praktickou a ústní maturitou

Testování maturantů na covid před didaktickými testy proběhne již v pátek 21. května (v kmenové třídě, před předáním vy...

Přihlášení k náhradnímu termínu přijímacích zkoušek a zápisové lístky

Dne 10. 5. vydalo MŠMT opatření obecné povahy k přihlašování k náhradnímu termínu přijímacích zkoušek.

Výuka v týdnu od 10. do 14. května

V týdnu od 10. května dojde k návratu 3. ročníků z praxí ve firmách.

Uzavírání klasifikace 4. ročníků

Klasifikace 4. ročníků bude uzavřena 14. května (do 14:00).

Školní bufet

Od 5. května je školní bufet opět plně v provozu.

Výuka od 17. května (předběžné informace)

Věříme, že od 17. května bude povolena rotační výuka.

Změny v testování od 3. května

Dle pokynů MŠMT budou žáci od 3. května testováni už jen jednou týdně, a to vždy při prvním příchodu do školy.

Nový náhradní termín didaktických testů a praktických maturit (předběžné informace)

MŠMT vytvořilo nový náhradní termín didaktických testů a praktických maturit.

Opatření ministerstva školství mládeže a tělovýchovy

Navýšení počtu opravných zkoušek

Výuka od 3. května

S ohledem na přijímací zkoušky konané 3. a 4. května (a s tím související ředitelské volno pro žáky naší školy) došlo ke...

Ředitelské volno

Na 3. a 4. května je z důvodu konání přijímacích zkoušek vyhlášeno ředitelské volno.

Úkoly pro měsíc květen

Seznam úkolů pro měsíc květen

Informace k výuce od 26. dubna

Jelikož vláda povolila od 26. dubna praktickou výuku, bude i na naší škole částečně obnovena výuka odborných předmětů.

Kalendář akcí Loading...