Evropské projekty probíhající

 1). Inovace výuky technických oborů SPŠSE Č. Budějovice – registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.14/01.0018Průběžná zpráva o realizaci projektu k 30.9.2013Průběžná zpráva o realizaci projektu k 31.12.2013,  Půběžná zpráva o realizaci projektu k 30.06.2014  
2). Polytechnická výchova a rozvoj technického vzdělávání na SPŠSE ČB - registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0076. Průběžná zpráva o realizaci projektu k 30.11.2013, Průběžná zpráva o realizaci projektu k 30.6.2014, Konečná zpráva o realizaci projektu 0076 k 31.12.2014

Evropské projekty ukončené

1). Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe – registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.10/03.0073. Realizace projektu byla zahájena 1. března 2011, termín ukončení realizace byl 30. června 2012.
2). Odborný výcvik pro žáky SPŠSE v Německu - registrační číslo projektu 2015-1-CZ01-KA102-013407

 | 1 |