Výstava Vzdělání a řemeslo 2012

Naše škola se opět zúčastnila prezentační výstavy středních škol Vzdělání a řemeslo, která se konala od 21.11 do 23.11 tohoto roku. Hlavním partnerem školy byla již tradičně společnost ČEZ.

Vystavené exponáty byly zejména z oboru automatizační techniky s použitím programovatelných automatů SIEMENS SIMATIC S7-1200 a pneumatickými akčními členy.

Pro zvýšení atraktivity byly též vystaveny např. historické motocykly nebo amatérsky zhotovený modelářský motor. Zájem vyvolalo i dvojkolo sestavené z minikol s možností bleskurychlé přestavby zpět na minikolo pro jednu osobu. V našem stánku panovala dobrá nálada po celou dobu výstavy. Jak celá expozice vypadala lze posoudit z fotografií.

Škola obdržela ocenění za spolupráci se společností ČEZ.  

000_Teslův transformátor .pcr001_Stánek naší školy.pcr002_Teslův transformátor.pcr003_Student 4. ročníku Kamil Hála.pcr004_Stánek školy.pcr005_Studentka 3. ročníku Markéta Řehořová.pcr006_Detail řídícího systému S7 - 1200.pcr007_diplom.jpg.pcr008_market.jpg.pcr

Setkání účastníků projektu Leonardo RACE (Rotations and Automation Careers in Egineering)

Ve dnech 26.9. až 29.9. 2012 se ve městě Vigo( provincie Galicie ve Španělsku) uskutečnilo již osmé setkání účastníků projektu Leonardo RACE (Rotations and Automation Careers in Egineering). Obsahem projektu je zejména výuka robotiky a automatizace na středních školách v jednotlivých účastnických zemích (Česká republika, Velká Británie, Finsko, Rumunsko, Španělsko, Portugalsko, Itálie). Dále jsou to prezentace robotů jednotlivých zemí a semináře zaměřené na jednotlivé konstrukční uzly. Seminář ve Španělsku byl zaměřen na senzory robotů.

Naše škola byla na toto setkání pozvána účastnicí projektu z České republiky. Pozvání jsme rádi přijali a škola vyslala tři studenty čtvrtého ročníku s jedním pedagogem. Přestože nepatříme ke stálým účastníkům a nebylo nám to kladeno jako podmínka, jeden ze studentů zhotovil robota „stopaře černé linie“, který vyhověl ve srovnání s modely předvedenými ostatními zeměmi. Dále provedl prezentaci své konstrukce v angličtině na velmi dobré úrovni. Studenti též byli přítomni části výuky odborného předmětu se senzorovou tématikou a konstatovali jsme, že odborné znalosti jsou minimálně srovnatelné. I když je naše škola  zaměřena na automatizované řízení,  nečinila  studentům probíraná problematika potíže. Jazyková vybavenost (angličtina) byla zcela dostatečná pro porozumění tématům, studenti též běžně hovořili s pedagogy ostatních zemí i se svými vrstevníky. Srovnatelné je i technické vybavení laboratoří. Po prezentacích robotů následovaly semináře o robotických senzorech.

Ve volném čase probíhala společenská setkání. Pořadatelé akce se o nás starali vzorně po celou dobu našeho pobytu, byli velice vstřícní a snažili se nám poskytnout pěkné zážitky i mimo odborné aktivity. Celkově hodnotím tuto akci jako velmi vydařenou.

Setkání se zúčastnili studenti: Petr Nejedlý, Martin David a Lukáš Čížek.

Závěrečné setkání se uskuteční v České republice. Věříme, že se budeme moci nějakou vhodnou formou zúčastnit.

                                                                                                                             Oldřich Smutný

000_100_6493.JPG.pcr001_100_6510.JPG.pcr002_100_6518.JPG.pcr003_100_6508.JPG.pcr004_Robot „Stopař černé linie005_Článek ve španělských novinách.jpg.pcr

Předávání maturitního vysvědčení

Předávání maturitního vysvědčení(Fotografie) Dne 14.6.2012 proběhlo v aule školy slavnostní předání maturitních vysvědčení studentům, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku.

Ukončení maturitních zkoušek

Ukončení maturitních zkoušek(Fotografie) V minulých dvou týdnech se uskutečnila ústní část maturitních zkoušek. I přes náročnost profilové části zkoušek byli maturanti vcelku úspěšní. Didaktické testy, které se konaly na začátku měsíce května, zvládli dokonce nadprůměrně. Předávání maturitního vysvědčení proběhne ve čtvrtek 14.6.12 v aule školy.

Předání maturitních vysvědčení

Maturitní vysvědčení budou slavnostně předána ve čtvrtek 14.6.2012 v posluchárně školy. Obor strojírenství v 8.30 hodin. Obor elektrotechnika v 9.30 hodin.    

Krajské kolo anglické olympiády

Student 1. EC Huszár Martin se umístil na 5. místě v Krajském kole anglické olympiády kategorie IIIB. Gratulujeme

Studenti podpořili centrum ARPIDA

Studenti třídy S4A věnovali finanční dar v částce 1800,-Kč centru ARPIDA. Jedná se o část výtěžku z tomboly maturitního plesu této třídy.

Soutěž AKUplus

Dne 17.2.2012 se zúčastnila třída 1. EA zábavně technického programu AKUplus.

Okresní kolo anglické olympiády

Studenti Poseděl Jan a Škola Tomáš se dne 17.2.2012 zúčastnili Okresního kola anglické olympiády. Student Poseděl Jan se umístil na 8. místě a student Škola Tomáš na 13. místě. Gratulujeme  

LYŽAŘSKÉ KURZY SPŠ SE

Termíny a rozdělení tříd

Přihlašovací údaje rodičů

Přístupové údaje pro přístup do programu Bakaláři, kde mohou rodiče získat informace o prospěchu a absenci žáků budou rodičům, kteří se nezúčastnili třídních schůzek zaslány po žácích.

Logická olympiáda 2011

Student Mrázek Tomáš se umístil na 21. místě ze 70 účastníků v celostátní Logické olympiádě 2011 konané dne 28.11.2011 v Praze.

Srovnání výsledků státní části maturitní zkoušky

13. ročník festivalu Den poezie

Společnost poezie, za podpory Ministerstva kultury ČR a Magistrátu hl. města Prahy, pořádá již několik let festival Den poezie - na památku výročí narození básníka K. H. Máchy (*16. 11. 1810). ...

I naši studenti „čtou a píší noviny“

„Studenti čtou a píší noviny“ je projekt Mladé fronty DNES, který funguje již od roku 2007. Hlavním úkolem je naučit studenty pracovat s novinami jako se zdrojem informací a prostorem pro konfrontaci vlastních názorů. ...

 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |