Úspěch našeho studenta Martina Hanzlíka

Student Martin Hanzlík ze třídy 2. EB vyhrál dne 11.8.2013 na mistrovství světa lodních modelářů v Gentu v Belgii finálovou jízdu v kategorii Mini Eco Standart junioři a tím se stal mistrem světa v této kategorii. Gratulujeme

Informace o maturitách - podzimní termíny

Informace o podzimních termínech maturitních zkoušek naleznete zde: Podzimní MZ . Doplňující informace z CERMATU zde: Informace 1 a Informace 2

Studijní cesta do Štrasburku

Studijní cesta do Štrasburku

Pět našich studentů se zúčastnilo po vítězství ve vědomostní soutěži o EU studijní cesty do Štrasburku. Bližší informace naleznete zde: Zpráva o cestě do Štrasburku

000_Strasburk1.jpg.pcr001_Strasburk2.jpg.pcr002_Strasburk3.jpg.pcr003_Strasburk4.jpg.pcr004_Strasburk5.jpg.pcr005_Strasburk6.jpg.pcr

Mezinárodní soutěž robotů

V úterý dne 4.6.2013 se na naší škole konala soutěž robotů, která byla organizována v rámci projektu Leonardo da Vinci. Účastníci byli ze šesti evropských zemí - Itálie, Severní Irsko, Rumunsko, Portugalsko, Španělsko a Finsko. Naše škola poskytla hostitelské zázemí a dvěma našim studentům Petru Nejedlému a Lukáši Čížkovi byla umožněna prezentace jejich robotů. Vlastní soutěž obsahovala dvě disciplíny, jízda po vyznačené trase a přenášení břemene. Vítězem se stalo Finsko. Robot našeho studenta Lukáše Čížka neoficiálně obsadil v první disciplíně třetí místo. Soutěž proběhla v přátelské atmosféře ke spokojenosti organizátorů i účastníků.

Beseda a vědomostní soutěž o EU

11.4.2013 se studenti naší školy zúčastnili besedy a vědomostní soutěže o EU, kterou pořádali poslanci Evropského parlamentu Dr. Libor Rouček a JUDr. Richard Falbr. Beseda s poslanci proběhla v přeplněném Velkém sále Auly Jihočeské univerzity, kde se sešli studenti mnoha středních škol z celého Jihočeského kraje. Po besedě následovala formou hodinového testu vědomostní soutěž o EU s tím, že nejlepších 50 studentů se za odměnu zúčastní studijní cesty do sídla EP ve Štrasburku ve dnech 11.6. - 13.6.2013. Náklady na dopravu autobusem, pobyt a strava jim budou hrazeny.

Jak dopadlo 9 zástupců naší průmyslové školy? Velmi dobře......5 z nich se zařadilo mezi výherce, a to Jan Jerhot a Jiří Anděra z 3. EA, Jakub Lísal a Miroslav Koutník z 3. EB, Petr Čižmárik z 3. SA.

Děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

Lyžařské kurzy 2013

Naše škola uspořádala lyžařské kurzy v Itálii, v oblasti Folgarida/Marilleva a Madonna di Campiglio. Kurzy se konaly ve třech termínech 17.1. - 23.1.2013, 22.1. - 28.1.2013, 22.3. - 28.3.2013. Lyžařských a snowboardových kurzů se zúčastnilo 110 studentů.

000_DSCF9031.JPG.pcr001_DSCF9034.JPG.pcr002_GOPR0073 (2).JPG.pcr003_P1120511.jpg.pcr004_P1120482.jpg.pcr

Testování znalostí studentů 1. ročníků v rámci mezinárodního projektu PISA 2012

Mezinárodní projekt PISA 2012 sleduje úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků. Do projektu se zapojilo 69 zemí z celého světa. Doposud jsou testy vyhodnoceny pouze v národním měřítku, kde naši studenti dosáhli ve všech sledovaných oblastech nadprůměrných výsledků. Šetření proběhlo v loňském školním roce 2011/2012. Zúčastnili se ho studenti 1. ročníků. Výsledky českých žáků v rámci celosvětového hodnocení budou zveřejněny v prosinci 2013.

Přednáška Ing. Dany Drábové Ph.D.

V úterý 15. 1. 2013 se v posluchárně naší školy uskutečnila přednáška předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost  Ing. Dany Drábové Ph.D., "Člověk, energie a jaderná energetika".

Přednáška byla věnována tématice z oblasti jaderné energetiky, zúčastnili se jí studenti druhých ročníků SPŠ SE a studenti některých českobudějovických gymnázií.

Ing. Dana Drábová Ph.D. seznámila studenty s rostoucími nároky populace na dostupnost a množství elektrické energie, s možnostmi využívání obnovitelných zdrojů energie, s provozem a bezpečností jaderných elektráren.

Na závěr se k paní předsedkyni připojil i personalista JETE Ing. Pavel Šimák s dopřesněním informací o dostavbě JETE a současně též poděkoval paní předsedkyni za opět vynikající a zajímavou přednášku a ocenil odborné dotazy studentů.

000_prednaska1.jpg.pcr001_prednaska2.jpg.pcr002_prednaska3.jpg.pcr

Přednáška Ing. Petra Nejedlého

Dne 29. 11. 2012 se konala v posluchárně naší školy přednáška na téma nové energetické koncepce a surovinové politiky v ČR. Přednášel Ing. Petr Nejedlý, specialista elektro útvaru Výstavby jaderných elektráren ČEZ z JETE.

Přednáška byla rozdělena do několika částí. Byla zahájena obecným výkladem o výrobě a spotřebě elektrické energie a zabývala se problematikou nedostatku energie v budoucnosti s přihlédnutím k celosvětovému požadavku na snižování podílu uhlí na výrobě elektrické energie. Očekává se změna přístupu k uhlí, které se stane cennou domácí surovinou, jejíž využívání bude směřováno k vyšší efektivnosti.

Ing. Nejedlý se zaměřil zejména na jaderné elektrárny, které by mohly energetický deficit zaplnit svým výkonem. Žáci byli seznámeni s počtem a rozložením jaderných elektráren v Evropě i ČR. Přednáška navazovala tématem přípravy výstavby 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Temelín a následně 5. bloku v Dukovanech. Žákům byla předvedena vize nových bloků elektrárny a aktuální stav rozpracovanosti projektu, záhy se ke slovu dostala i problematika obnovitelných zdrojů jak v České republice, tak i v Německu.

Přednáška byla ukončena diskusí žáků s přednášejícím. Po prvních nesmělých otázkách se hovořilo o problematice jaderných elektráren v EU.

Ing. Alena Schandlová

Výstava Vzdělání a řemeslo 2012

Naše škola se opět zúčastnila prezentační výstavy středních škol Vzdělání a řemeslo, která se konala od 21.11 do 23.11 tohoto roku. Hlavním partnerem školy byla již tradičně společnost ČEZ.

Vystavené exponáty byly zejména z oboru automatizační techniky s použitím programovatelných automatů SIEMENS SIMATIC S7-1200 a pneumatickými akčními členy.

Pro zvýšení atraktivity byly též vystaveny např. historické motocykly nebo amatérsky zhotovený modelářský motor. Zájem vyvolalo i dvojkolo sestavené z minikol s možností bleskurychlé přestavby zpět na minikolo pro jednu osobu. V našem stánku panovala dobrá nálada po celou dobu výstavy. Jak celá expozice vypadala lze posoudit z fotografií.

Škola obdržela ocenění za spolupráci se společností ČEZ.  

000_Teslův transformátor .pcr001_Stánek naší školy.pcr002_Teslův transformátor.pcr003_Student 4. ročníku Kamil Hála.pcr004_Stánek školy.pcr005_Studentka 3. ročníku Markéta Řehořová.pcr006_Detail řídícího systému S7 - 1200.pcr007_diplom.jpg.pcr008_market.jpg.pcr

Setkání účastníků projektu Leonardo RACE (Rotations and Automation Careers in Egineering)

Ve dnech 26.9. až 29.9. 2012 se ve městě Vigo( provincie Galicie ve Španělsku) uskutečnilo již osmé setkání účastníků projektu Leonardo RACE (Rotations and Automation Careers in Egineering). Obsahem projektu je zejména výuka robotiky a automatizace na středních školách v jednotlivých účastnických zemích (Česká republika, Velká Británie, Finsko, Rumunsko, Španělsko, Portugalsko, Itálie). Dále jsou to prezentace robotů jednotlivých zemí a semináře zaměřené na jednotlivé konstrukční uzly. Seminář ve Španělsku byl zaměřen na senzory robotů.

Naše škola byla na toto setkání pozvána účastnicí projektu z České republiky. Pozvání jsme rádi přijali a škola vyslala tři studenty čtvrtého ročníku s jedním pedagogem. Přestože nepatříme ke stálým účastníkům a nebylo nám to kladeno jako podmínka, jeden ze studentů zhotovil robota „stopaře černé linie“, který vyhověl ve srovnání s modely předvedenými ostatními zeměmi. Dále provedl prezentaci své konstrukce v angličtině na velmi dobré úrovni. Studenti též byli přítomni části výuky odborného předmětu se senzorovou tématikou a konstatovali jsme, že odborné znalosti jsou minimálně srovnatelné. I když je naše škola  zaměřena na automatizované řízení,  nečinila  studentům probíraná problematika potíže. Jazyková vybavenost (angličtina) byla zcela dostatečná pro porozumění tématům, studenti též běžně hovořili s pedagogy ostatních zemí i se svými vrstevníky. Srovnatelné je i technické vybavení laboratoří. Po prezentacích robotů následovaly semináře o robotických senzorech.

Ve volném čase probíhala společenská setkání. Pořadatelé akce se o nás starali vzorně po celou dobu našeho pobytu, byli velice vstřícní a snažili se nám poskytnout pěkné zážitky i mimo odborné aktivity. Celkově hodnotím tuto akci jako velmi vydařenou.

Setkání se zúčastnili studenti: Petr Nejedlý, Martin David a Lukáš Čížek.

Závěrečné setkání se uskuteční v České republice. Věříme, že se budeme moci nějakou vhodnou formou zúčastnit.

                                                                                                                             Oldřich Smutný

000_100_6493.JPG.pcr001_100_6510.JPG.pcr002_100_6518.JPG.pcr003_100_6508.JPG.pcr004_Robot „Stopař černé linie005_Článek ve španělských novinách.jpg.pcr

Předávání maturitního vysvědčení

Předávání maturitního vysvědčení(Fotografie) Dne 14.6.2012 proběhlo v aule školy slavnostní předání maturitních vysvědčení studentům, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku.

Ukončení maturitních zkoušek

Ukončení maturitních zkoušek(Fotografie) V minulých dvou týdnech se uskutečnila ústní část maturitních zkoušek. I přes náročnost profilové části zkoušek byli maturanti vcelku úspěšní. Didaktické testy, které se konaly na začátku měsíce května, zvládli dokonce nadprůměrně. Předávání maturitního vysvědčení proběhne ve čtvrtek 14.6.12 v aule školy.

Předání maturitních vysvědčení

Maturitní vysvědčení budou slavnostně předána ve čtvrtek 14.6.2012 v posluchárně školy. Obor strojírenství v 8.30 hodin. Obor elektrotechnika v 9.30 hodin.    

Krajské kolo anglické olympiády

Student 1. EC Huszár Martin se umístil na 5. místě v Krajském kole anglické olympiády kategorie IIIB. Gratulujeme

 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |