Příkaz ředitele k přijímacím zkouškám pro školní rok 2014/15

Příkaz ředitele k přijímacím zkouškám pro školní rok 2014/15 zde

Přednáška Ing. Dany Drábové Ph.D.

Dne 17.1.2014 se konala v posluchárně naší školy přednáška na téma nové energetické koncepce a surovinové politiky v ČR a ve světě. Přednášela Ing. Dana Drábová, PhD. , předsedkyně Státního úřadu pro jedernou bezpečnost (SÚJB).

Přednášky se zúčastnili studenti naší školy společně se studenty gymnázií J. V. Jirsíka, Česká a Jírovcova.

Přednáška byla zahájena obecným výkladem o výrobě a spotřebě elektrické energie a zabývala se problematikou nedostatku energie v budoucnosti s přihlédnutím k celosvětovému požadavku na snižování podílu uhlí na výrobě elektrické energie.

Ing. Drábová se zaměřila zejména na jaderné elektrárny, které by mohly energetický deficit zaplnit svým výkonem. Žáci byli seznámeni s počtem a rozložením jederných elektráren ve světě a byla jim předvedena vize nových bloků jaderných elektráren.

Přednáška byla ukončena diskusí žáků s přednášející. Po prvních nesmělých otázkách se hovořilo o problematice jaderných elektráren v EU a byly vzneseny i konkrétní dotazy týkající se Jaderné elektrárny Temelín.

 

Ing. Schandlová Alena

000_P1177952.jpg.pcr001_P1177948.jpg.pcr002_P1177940.jpg.pcr

Studenti ve Finsku

Stáž studentů naší školy ve Finska.

Ve dnech 10. 11. 2013 až 23. 11. 2013 se vybraní žáci naší školy zúčastnili stáže na střední škole ve finském městě Jyväskylä, dotované z prostředků EU v rámci projektu „Leonardo da Vinci“. Výběr byl proveden na základě prospěchu během celého studia. Jednalo se o studenty 4. ročníků, a to o Lukáše Drbohlava, Jana Jerhota, Jakuba Lísala, Michala Lukáška, Jana Mánka a Matouše Slouku.

Během čtrnáctidenního pobytu navštěvovali přednášky, speciálně připravené finskou stranou, z oblasti tvorby a realizace slaboproudých obvodů.  Navštívili také ostatní části školy, do které chodí 5000 studentů, dílny, laboratoře, odborné učebny. Odpoledne, po skončení přednášek a praktických cvičení, se seznamovali s moderním centrem města a jeho okolím. Město, které leží v centrální části Finska, v oblasti jezer, má 136 tisíc obyvatel a patří mezi centra vzdělávání ve Finsku, neboť je zde několik vysokých škol, středních škol a odborných učilišť, i když systém vzdělávání ve Finsku je zcela odlišný od vzdělávacího systému ČR.

O víkendu naši studenti zajeli „Pendolinem“ rychlostí až 197km/hod do hlavního města Helsinek. Prohlédli si historické centrum, přístav a navštívili helsinský unikát – kostel ve skále.  Někteří se zašli podívat na olympijský stadion a vystoupali na vyhlídkovou věž, odkud byl nádherný pohled na větší část hlavního města.

Finové byli velmi přátelští, vstřícní a bezprostřední.  Program pro naše studenty měli velmi dobře připravený a opravdu se jim plně věnovali po celou dobu pobytu.

Naši studenti nám ve Finsku určitě žádnou ostudu neudělali a svými znalostmi a dovednostmi dokázali, že i u nás jsou velmi schopní a šikovní studenti.

Věříme, že i ostatní studenti naší školy, kteří budou vybráni do dalších stáží, budou dokazovat vysokou úroveň vzdělávání na naší škole.

 

100 let založení Střední průmyslové školy

Srdečně Vás zveme v pátek 6.12.2013 od 15.00 hod. na den otevřených dveří pořádaný ke 100. výročí založení školy.

Ředitelské volno

S ohledem na velký počet dojíždějících žáků a výměny ventilů na ústředním topení vyhlašuje ředitel školy na čtvrtek 31. října a pátek 1. listopadu 2013 ředitelské volno.

Třídní schůzky pro rodiče 1. ročníků

V pondělí 30.9.2013 od 16:00 hod. třídní schůzky pro 1. ročníky. Účast rodičů je nutná, protože jeden z bodů schůzky je předání přístupových kódů k systému Bakaláři. Systém Bakaláři umožňuje rodičům a žákům sledovat docházku a prospěch studentů.

Úspěch našeho studenta Martina Hanzlíka

Student Martin Hanzlík ze třídy 2. EB vyhrál dne 11.8.2013 na mistrovství světa lodních modelářů v Gentu v Belgii finálovou jízdu v kategorii Mini Eco Standart junioři a tím se stal mistrem světa v této kategorii. Gratulujeme

Informace o maturitách - podzimní termíny

Informace o podzimních termínech maturitních zkoušek naleznete zde: Podzimní MZ . Doplňující informace z CERMATU zde: Informace 1 a Informace 2

Studijní cesta do Štrasburku

Studijní cesta do Štrasburku

Pět našich studentů se zúčastnilo po vítězství ve vědomostní soutěži o EU studijní cesty do Štrasburku. Bližší informace naleznete zde: Zpráva o cestě do Štrasburku

000_Strasburk1.jpg.pcr001_Strasburk2.jpg.pcr002_Strasburk3.jpg.pcr003_Strasburk4.jpg.pcr004_Strasburk5.jpg.pcr005_Strasburk6.jpg.pcr

Mezinárodní soutěž robotů

V úterý dne 4.6.2013 se na naší škole konala soutěž robotů, která byla organizována v rámci projektu Leonardo da Vinci. Účastníci byli ze šesti evropských zemí - Itálie, Severní Irsko, Rumunsko, Portugalsko, Španělsko a Finsko. Naše škola poskytla hostitelské zázemí a dvěma našim studentům Petru Nejedlému a Lukáši Čížkovi byla umožněna prezentace jejich robotů. Vlastní soutěž obsahovala dvě disciplíny, jízda po vyznačené trase a přenášení břemene. Vítězem se stalo Finsko. Robot našeho studenta Lukáše Čížka neoficiálně obsadil v první disciplíně třetí místo. Soutěž proběhla v přátelské atmosféře ke spokojenosti organizátorů i účastníků.

Beseda a vědomostní soutěž o EU

11.4.2013 se studenti naší školy zúčastnili besedy a vědomostní soutěže o EU, kterou pořádali poslanci Evropského parlamentu Dr. Libor Rouček a JUDr. Richard Falbr. Beseda s poslanci proběhla v přeplněném Velkém sále Auly Jihočeské univerzity, kde se sešli studenti mnoha středních škol z celého Jihočeského kraje. Po besedě následovala formou hodinového testu vědomostní soutěž o EU s tím, že nejlepších 50 studentů se za odměnu zúčastní studijní cesty do sídla EP ve Štrasburku ve dnech 11.6. - 13.6.2013. Náklady na dopravu autobusem, pobyt a strava jim budou hrazeny.

Jak dopadlo 9 zástupců naší průmyslové školy? Velmi dobře......5 z nich se zařadilo mezi výherce, a to Jan Jerhot a Jiří Anděra z 3. EA, Jakub Lísal a Miroslav Koutník z 3. EB, Petr Čižmárik z 3. SA.

Děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

Lyžařské kurzy 2013

Naše škola uspořádala lyžařské kurzy v Itálii, v oblasti Folgarida/Marilleva a Madonna di Campiglio. Kurzy se konaly ve třech termínech 17.1. - 23.1.2013, 22.1. - 28.1.2013, 22.3. - 28.3.2013. Lyžařských a snowboardových kurzů se zúčastnilo 110 studentů.

000_DSCF9031.JPG.pcr001_DSCF9034.JPG.pcr002_GOPR0073 (2).JPG.pcr003_P1120511.jpg.pcr004_P1120482.jpg.pcr

Testování znalostí studentů 1. ročníků v rámci mezinárodního projektu PISA 2012

Mezinárodní projekt PISA 2012 sleduje úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků. Do projektu se zapojilo 69 zemí z celého světa. Doposud jsou testy vyhodnoceny pouze v národním měřítku, kde naši studenti dosáhli ve všech sledovaných oblastech nadprůměrných výsledků. Šetření proběhlo v loňském školním roce 2011/2012. Zúčastnili se ho studenti 1. ročníků. Výsledky českých žáků v rámci celosvětového hodnocení budou zveřejněny v prosinci 2013.

Přednáška Ing. Dany Drábové Ph.D.

V úterý 15. 1. 2013 se v posluchárně naší školy uskutečnila přednáška předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost  Ing. Dany Drábové Ph.D., "Člověk, energie a jaderná energetika".

Přednáška byla věnována tématice z oblasti jaderné energetiky, zúčastnili se jí studenti druhých ročníků SPŠ SE a studenti některých českobudějovických gymnázií.

Ing. Dana Drábová Ph.D. seznámila studenty s rostoucími nároky populace na dostupnost a množství elektrické energie, s možnostmi využívání obnovitelných zdrojů energie, s provozem a bezpečností jaderných elektráren.

Na závěr se k paní předsedkyni připojil i personalista JETE Ing. Pavel Šimák s dopřesněním informací o dostavbě JETE a současně též poděkoval paní předsedkyni za opět vynikající a zajímavou přednášku a ocenil odborné dotazy studentů.

000_prednaska1.jpg.pcr001_prednaska2.jpg.pcr002_prednaska3.jpg.pcr

Přednáška Ing. Petra Nejedlého

Dne 29. 11. 2012 se konala v posluchárně naší školy přednáška na téma nové energetické koncepce a surovinové politiky v ČR. Přednášel Ing. Petr Nejedlý, specialista elektro útvaru Výstavby jaderných elektráren ČEZ z JETE.

Přednáška byla rozdělena do několika částí. Byla zahájena obecným výkladem o výrobě a spotřebě elektrické energie a zabývala se problematikou nedostatku energie v budoucnosti s přihlédnutím k celosvětovému požadavku na snižování podílu uhlí na výrobě elektrické energie. Očekává se změna přístupu k uhlí, které se stane cennou domácí surovinou, jejíž využívání bude směřováno k vyšší efektivnosti.

Ing. Nejedlý se zaměřil zejména na jaderné elektrárny, které by mohly energetický deficit zaplnit svým výkonem. Žáci byli seznámeni s počtem a rozložením jaderných elektráren v Evropě i ČR. Přednáška navazovala tématem přípravy výstavby 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Temelín a následně 5. bloku v Dukovanech. Žákům byla předvedena vize nových bloků elektrárny a aktuální stav rozpracovanosti projektu, záhy se ke slovu dostala i problematika obnovitelných zdrojů jak v České republice, tak i v Německu.

Přednáška byla ukončena diskusí žáků s přednášejícím. Po prvních nesmělých otázkách se hovořilo o problematice jaderných elektráren v EU.

Ing. Alena Schandlová

 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |