Výsledky 2.kola přijímacího řízení konaného 6. 6. 2016

Výsledky přijímacího řízení konaného ve dnech 6. 6. 2016 ElektrotechnikaStrojírenství

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017.

Ředitel školy vyhlásil svým rozhodnutím 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017. Přihlášky je možno podávat do 20. 5. 2016 do 15.00 hodin na sekretariát školy. Přijímací zkouška z matematiky se koná v pondělí 6. 6. 2016 v 8.00 hodin. Počet přijímaných žáků ve 2. kole: obor Strojírenství 23-41-M/01 - 1 a pro obor Elektrotechnika 26-41-M/01 - 5.

Seznam doporučených učebnic pro školní rok 2016/2017

Seznamy doporučených učebnic naleznete zde: 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník

Výsledky přijímacího řízení konaného ve dnech 22. a 25. 4. 2016

Výsledky přijímacího řízení konaného ve dnech 22. a 25. 4. 2016. ElektrotechnikaStrojírenství.

Ocenění našeho bývalého studenta Jana Hlavničky Cenou děkana FEL Západočeské univerzity

Blahopřejeme našemu bývalému studentovi Janu Hlavničkovi za ocenění Cenou děkana FEL, kterou získal za výborné studijní výsledky i výrazné odborné, sportovní a další aktivity. Dopis se sdělením o tomto úspěchu čtěte zde.

Harmonogram činnosti školy duben až konec školního roku 2015/2016

Harmonogram činnosti školy duben až konec školního roku 2015/2016 naleznete v informacích pro studenty.

Třídní schůzky

V pondělí 18. 4. 2016 od 16.00 hod. se konají třídní schůzky všech ročníků. Žádáme rodiče, aby se dostavili.

Ředitelské volno

S ohledem na velký počet dojíždějících žáků a z provozně technických důvodů vyhlašuje ředitel školy na pondělí 21. 12. 2015 a úterý 22. 12. 2015 ředitelské volno.

Naši studenti Zdeněk Koudelka a Václav Koudelka získali zlaté medaile na Mistrovství České republiky v nohejbale starších žáků dvojic a trojic

Srdečně gratulujeme. Více informací naleznete zde.
000_Diplom1.jpeg.pcr001_Diplom2.jpeg.pcr002_Diplom3.jpeg.pcr003_Diplom4.jpeg.pcr004_Diplom5.jpeg.pcr

Ředitelské volno 16. 11. 2015

S ohledem na velký počet dojíždějících žáků vyhlašuje ředitel školy na pondělí 16. 11. 2015 ředitelské volno.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří: 2. 12. 2015 středa - zahájení prohlídky v 16:00 hodin. 16. 1. 2016 sobota - zahájení prohlídky v 9:00 hodin. V uvedené dny bude pouze jedna prohlídka. Dostavte se prosím v čase zahájení prohlídek.

Třídní schůzky

V pondělí 23.11.2015 od 16.00 hod. se konají třídní schůzky všech ročníků. Žádáme rodiče, aby se dostavili.

Okruhy témat profilové části maturitní zkoušky 2016

V sekci dokumenty pro studenty byly zveřejněny okruhy témat profilové části maturitní zkoušky pro rok 2016

Příkaz ředitele 7/2015 k přijímacím zkouškám 2015/2016

Příkaz ředitele k přijímacím zkouškám pro školní rok 2015/16 zde

Sdělení ředitele 11/2015 - Přijímací zkoušky nanečisto

Sdělení ředitele 11/2015 - Přijímací zkoušky nanečisto naleznete zde: Přijímací zkoušky nanečisto Ukázku zadání najdete zde.

 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |