Ředitelské volno 16. 11. 2015

S ohledem na velký počet dojíždějících žáků vyhlašuje ředitel školy na pondělí 16. 11. 2015 ředitelské volno.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří: 2. 12. 2015 středa - zahájení prohlídky v 16:00 hodin. 16. 1. 2016 sobota - zahájení prohlídky v 9:00 hodin. V uvedené dny bude pouze jedna prohlídka. Dostavte se prosím v čase zahájení prohlídek.

Třídní schůzky

V pondělí 23.11.2015 od 16.00 hod. se konají třídní schůzky všech ročníků. Žádáme rodiče, aby se dostavili.

Okruhy témat profilové části maturitní zkoušky 2016

V sekci dokumenty pro studenty byly zveřejněny okruhy témat profilové části maturitní zkoušky pro rok 2016

Příkaz ředitele 7/2015 k přijímacím zkouškám 2015/2016

Příkaz ředitele k přijímacím zkouškám pro školní rok 2015/16 zde

Sdělení ředitele 11/2015 - Přijímací zkoušky nanečisto

Sdělení ředitele 11/2015 - Přijímací zkoušky nanečisto naleznete zde: Přijímací zkoušky nanečisto Ukázku zadání najdete zde.

Exkurze - Německo

Ve dnech 11. – 12. června 2015 se studenti tříd 3.SA a 3.SB zúčastnili exkurze do Německa. Na pořadu dne byly návštěvy muzea BMW v Mnichově a výrobního závodu BMW v Dingolfingu. Další den se pokračovalo prohlídkou muzea Mercedes – Benz ve Stuttgartu a technického muzea v Sinsheimu. Celý článek k přečtení zde.
000_Concorde.jpg.pcr001_Mercedes.jpg.pcr002_Muzeum.jpg.pcr

PROJEKT DEN POEZIE

PROJEKT DEN POEZIEV listopadu 8. 11. – 23. 11. 2015) proběhne ve vybraných třídách projekt Den poezie – www.denpoezie.cz   „Festival Den poezie se každoročně odehrává v desítkách měst celé České republiky a již několik let je počtem akcí nejrozsáhlejším festivalem poezie v naší zemi. Přitom před 17 lety šlo o pouhý jeden den, den narození Karla Hynka Máchy, které si každoročně připomínáme 16. listopadu. V rámci Dne poezie si desítky regionálních aktérů z řad škol, knihoven, literárních spolků, klubů, divadel, muzeí i jednotlivců pro Vás připravují literární večery, výstavy, divadelní představení a jiné zajímavé akce. Na většinu akcí festivalu je vstup zdarma.“ (z www.denpoezie.cz)   Studenti naší školy se díky Dnu poezie věnují poezii z mnoha různých stran. Letošní ročník „Poezie na drátě“ nás inspirovala ke slovům jako moderní, civilismus, avantgarda. První ročníky (1SA a 1SB) provedou hlasování vybraných básní českých autorů 19. a 20. století. Čtvrté ročníky (4EA a 4EB) provedou rozbor básně Máj, kdy bude kladen důraz na pochopení díla z pohledu doby jeho vzniku. Druhé ročníky (2EA, 2EB a 2SB) se zaměří na osobnost Karla Hynka Máchy. Autorův život zpracují skupinovým vyučováním a předvedením živých obrazů.   Zajímavé akce probíhají i v Českých Budějovicích – tradičně v kavárně Měsíc ve dne, nebo letos i v Jihočeské vědecké knihovně. Kompletní program (výběr podle měst či dnů) najdete na www.denpoezie.cz – program je stále aktualizován. Mgr. Ludmila Petržalová

Třídní schůzky pro rodiče 1. ročníků

V pondělí 5.10.2015 od 16.00 hod. se konají třídní schůzky pro 1. ročníky. Účast rodičů je nutná, protože jeden z bodů schůzky je předání přístupových kódů k systému Bakaláři. Systém Bakaláři umožňuje rodičům a žákům sledovat docházku a prospěch studentů.

Informace o úspěchu našeho studenta Martina Hanzlíka

Náš student čtvrtého ročníku Martin Hanzlík v sobotu dne 29. 8. 2015 vyhrál na mistrovství světa v Polsku rychlostních modelů lodí finálovou jízdu kategorie Mini Eco Standard a tím se opět stal mistrem světa. Je to jeho již druhý titul mistra světa. Na posledním mistrovství světa v roce 2013 v Belgii vyhrál stejnou kategorii ještě jako junior. Srdečně mu blahopřejeme! Diplom

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Začátek školního roku 2015/2016 je v úterý 1.9.2015 v 8.00 hodin. Seznamy žáků 1. ročníků budou vyvěšeny ve vestibulu školy.

Jaderná maturita

JADERNÁ MATURITA

Ve dnech 22. – 24. dubna se konal v temelínské elektrárně již 8. ročník Jaderné maturity. Naši školu v tomto roce reprezentovalo šest studentů ze třídy 3. EB – M. Zimmel, M. Šťastný, J. Hrubeš, J. Krych, J. Petrášek a O. Urban.

Na první den nás doprovodila paní profesorka Schandlová. Čekala nás série teoretických přednášek. Byla nám podrobně představena funkce primárního a sekundárního obvodu, rozvod elektrické energie a mnoho dalších zajímavostí.

Druhý den byl pojat mnohem akčněji – přednášky jsme vyměnili za exkurze a praktické ukázky. Prohlédli jsme si strojovnu, bunkr, ze kterého by byla řízena elektrárna v případě úniku radiace, školicí středisko a simulátor operačního střediska. Měli jsme nesmírné štěstí, neboť operátoři zrovna nacvičovali postup při jaderné katastrofě. Běhali po sálu v dýchacích maskách a odpojovali oba reaktory. Užasle jsme je celou půlhodinu sledovali…

Třetí den nás čekal „maturitní“ test ze znalostí o jaderné energetice. Všichni jsme ho úspěšně složili a obdrželi diplomy a trička. Králem Jaderné maturity se stal Martin Šťastný. Naše škola tak obhájila vítězství z minulých ročníků. Na závěr jsme vyslechli zajímavou přednášku předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové. Ta byla hned po přednášce zasypána velkým množstvím otázek, na které následně odpovídala.

Chtěl bych za všechny poděkovat organizátorům z JE Temelín, paní Ing. Schandlové za koordinaci a vedení školy za podporu a proplacení jízdného.

Marek Zimmel

000_jaderna_maturita.pcr

Cyklistický kurz 3SB

Podrobné informace ke kurzu naleznete zde: Cyklistický kurz 3SB

Harmonogram práce školy - květen a červen 2015

Harmonogram

Časový harmonogram průběhu maturitních zkoušek v jarním období

Jarní maturity 2015 – harmonogram

 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |